Banderuk: Днище. Страус как утешение матери погибшего на АТО.